KN22耐酸碱涂料技术指标

2019-4-12 18:40:53      点击:
KN22耐酸碱涂料技术指标
使用稠度: 糊状或液态
完全固化后颜色: 灰色
抗压强度(DIN ISO 604): 189 MPa
抗拉强度: 77 MPa
抗弯曲强度(DIN 53452): 67 MPa
抗拉剪切强度(应用于钢): 30 MPa
布氏硬度(DIN 50351): 32
比通阻: 5.6×1013 Ωcm
通阻: 7.15×1011 Ω
线性收缩(ASTM D 2566): 0.0002362 cm/cm
线性膨胀系数(25-45 ℃): 3.4×10-6 K
温度范围: 约 -150℃ 到 +265℃
接触腐蚀(DIN 50900): 完全无腐蚀
电化学腐蚀:
密度(混合组份): 2.64 g/cm3
经济用量:
产  品
用  量
面  积
KN22耐酸碱涂料
黄色固化剂
KN22耐酸碱涂料
黄色固化剂
KN22耐酸碱涂料
黄色固化剂
1.000 kg
0.050 kg
0.952 kg
0.048 kg
2.518 kg
0.126 kg
1.050 kg
 
1 kg
 
2.644 kg
0.397 m2
 
0.378 m2
 
1 m2
以上面积是在层厚为1mm时计算的。
机加工性能:
使用普通合金钢工具
切削速度:              Vc = 40 - 55 m/min
切削深度:              ap = 0.5 - 1 mm
进刀:                  f = 0.1 - 0.2 mm/r
打磨后粗糙度等级:      ~0.52μm
混合比例:
KN22耐酸碱涂料
黄色固化剂
量具
重量比
4:1
容积比
4:1
黄色量匙
 
施工时间:  
温度
 5 ℃
15 ℃
20 ℃
25 ℃
30 ℃
适用期
70分钟
50分钟
35分钟
25分钟
20分钟
部分固化
14小时
5小时
3小时
2.5小时
1.5小时
完全固化
5天
2天
24小时
20小时
18小时
部分固化后即可进行机加工,完全固化后可达到全功能强度。部分固化和完全固化的数据是以层厚3mm为标准建立的,层厚越薄,固化时间越长。
如果要用KN22耐酸碱涂料的液体状态,可以使用液态的绿色固化剂,适用期长(20℃下50分钟),黏度低,技术指标比使用黄色固化剂下降近10%。详细资料请阅绿色固化剂技术说明。
 
热购彩票 苹果彩票充值中心 苹果彩票APP下载 苹果彩票注册 热购彩票 热购彩票 金丰彩票平台 9号彩票 热购彩票 微购彩票网